OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

              
logo ISOmont
námi zastřešeno ...

      
 


1. Základní ustanovení

 • I. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
  2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
  pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je IČ: 25856928 se sídlem Balbínova 374/13
  v Olomouci (dále jen: "správce").

 • II. Kontaktní údaje správce jsou:
  • adresa: Balbínova 374/13, 779 00 Olomouc,
  • e-mail:  isomont@volny.cz,
  • telefon: +420 606 269 606.

 • III. Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
  2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
  a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") rozumí
  veškeré
  informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

2. Zdroje a účel zpracování osobních údajů

 • I. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce
  získal na základě plnění Vaší objednávky.

 • II. Správce zpracovává Vaše:
  • identifikační údaje:
   • jméno a příjmení,
   • firma, IČ a DIČ, pokud jste podnikatel.
  • kontaktní údaje:
   • emailová adresa,
   • telefonní číslo,
   • místo realizace zakázky,
   • fakturační adresa.

 • III. Správce zpracovává osobní údaje na základě zákonného důvodu, či oprávněného
  zájmu
  , jehož cílem je plnění smlouvy.

 • IV. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  • plnění smlouvy (přijaté objednávky) mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm.
   b) GDPR.

 • V. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního
   vztahu mezi Vámi a správcem
   ;
  • při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení
   objednávky:
   • jméno,
   • adresa,
   • kontakt.
  • poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy,
   bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany
   správce plnit.


3. Doba uchovávání údajů

 • I. Správce uchovává osobní údaje:
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu
   mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

 • II. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

4. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • I. Příjemci osobních údajů jsou osoby: dodavatelé, účetní, webdesigner webových
  stránek WebDesign Anamedo a webhosting
  Zoner software s.r.o.
  • podílející se na dodání zboží / služeb / na základě přijaté objednávky,
  • zpracování účetní evidence,
  • zajišťující služby provozování webové prezentace, včetně emailové služby.

 • II. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU)
  nebo mezinárodní
  organizaci.

5. Vaše práva

 • I. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
   popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky
   na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 • II. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě,
  že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • I. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k
  zabezpečení osobních údajů.

 • II. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních
  údajů v listinné podobě.

 • III. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

7. Newslettery, obchodní sdělení, zprávy pro zákazníky

 • ISOmot může svým zákazníkům posílat obchodní sdělení relevantní k jeho činnosti,
  stejně jako jiná vlastní sdělení. K tomu má Sitech zákonný důvod, který se nazývá
  oprávněný zájem. Příklady možných ISOmont sdělení:
  • návody,
  • provozní zprávy,
  • nabídky,
  • rady.

 • ISOmont newslettery aktuálně nezasílá.

8. Použití cookies třetích stran

     Používáme cookies třetích stran pro analýzu návštěvnosti své webové prezentace
   
 www.isomont.cz

 • I. Webová počítadla,
  • VseVjednom.cz
  • TOPlist.

 • II. Google Analytics,
  o podmínkách užítí Google Analytics více 
  zde a zde

 • III. Google Search Conzole,
  o podmínkách užití Google Search Conzole
  zde

 • IV. Facebook
  o podmínkách užití Facebook více zde

9. Závěrečná ustanovení

 • I. Odesláním online poptávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete:
  • že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů,
  • a že je v celém rozsahu přijímáte.

 • II. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.

 • III. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových
  stránkách
  www.isomont.cz


Účinnost podmínek:  25.5.2018
Aktualizace/kontola podmínek:   26.4.2024


 
     

                       


Firmě ISOmont záleží na ochraně soukromí svých zákazníků i návštěvníků webových stránek.

Věříme, že výše uvedené informace Vám poskytnou lepší kontrolu nad daty, které s námi sdílíte a usnadní
vám přístup k informacím, které se týkají jejich zpracování.


Ochrana osobních údajů

Cookies

Doplňující informace

ÚOOÚ - stručné pokyny k GDPR

EU - obecné nařízení o ochraně osobních údajů