REFERENCE

 
 logo ISOmont
námi zastřešeno ...
 

Vybrané reference od našich klientů

                            
"Hlavní dodavatel mimořádně architektonicky a technicky náročné stavby oceňuje odbornou a
technickou zdatnost
pracovníků  firmy ISOmont s.r.o. Olomouc, která přispívá ke zdárnému
průběhu díla. Částí realizace jsou  přesypané
zelené střechy, vnitřní bazén, prostup terénu
objektem. Popis svědčí o náročnosti  hydroizolačních prací a potřebné
zdatnosti montážníků."
Jan Bukovjan

                    
     
 

 

   
"Oceňuji vstřícnou, operativní spolupráci s firmou ISOmont s.r.o. Olomouc,  jak při výstavbě
nových hal, tak
rekonstrukci stávajících průmyslových objektů i dílčích opravách. Jmenovaná
firma má vždy snahu maximálně vyhovět zákazníkovi."
pan Ovčačik

 
     
         

"Výběrové řízení na rekonstrukci střech garáží a šaten zohlednilo komplexnost technického řešení
a příznivou cenu, nabídnuté
firmou ISOmont s.r.o. Olomouc. Dodávka a montáž střech
s dodatečnou tepelnou izolací v technologii hydroizolačních f
olií i krytiny Onduline byly
provedeny vysoce odborně, bez vad a nedodělků, před smluvním  termínem."
Jiří Ponča

 
     
 

 

           
"Naše firma opakovaně svěřila realizaci střech firmě ISOmont s.r.o. Olomouc pro spolehlivost
v oblasti kvality práce, plnění s
mluvních termínů, odborného a pružného vedení stavby,
součinnosti s objednatelem, respektování předpisů BOZ a PO ve v
ýrobních areálech. Firma
ISOmont s.r.o. realizovala v posledních měsících střechu novostavby provozní haly v rozsahu
3 000 m2 v Ostravě."
Ing. Lukáš Vrána

 
     
 

 

           
"Firma ISOmont s.r.o. Olomouc provedla rekonstrukci střechy provozní budovy v Úsově
v technologii ETERNIT–Dacora. J
ako odpovědný pracovník zadavatele oceňuji odbornost
úroveň provedených prací, pořádek na pracovišti a ohleduplnost
k provozu v objektu.
Pracovní morálka a výkonnost se projevila ve zkrácení termínu realizace o 10 dnů před
smluvním
termínem."
Josef Špalek

 
     
   

   
  


Objednávka služeb ISOmont s.r.o.

 Poptávka  Kontakty

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI

ISOmont