REFERENCE OD NAŠICH SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ

      
    

      "Hlavní dodavatel mimořádně architektonicky a technicky náročné stavby oceňuje odbornou a technickou zdatnost
       pracovníků  firmy ISOMONT s.r.o. Olomouc, která přispívá ke zdárnému průběhu díla. Částí realizace jsou přesypané
       zelené střechy, vnitřní bazén, prostup terénu objektem. Popis svědčí o náročnosti hydroizolačních prací a potřebné
       zdatnosti montážníků." 

                                                                                                                                                                                                   Jan Bukovjan

 
     
 

   
      "Oceňuji vstřícnou, operativní spolupráci s firmou ISOMONT s.r.o. Olomouc,  jak při výstavbě nových hal, tak rekonstrukci
        stávajících průmyslových objektů i dílčích opravách. Jmenovaná firma má vždy snahu maximálně vyhovět zákazníkovi."

                                                                                                                                                                                                    p. Ovčačík

 
     
   

      "Výběrové řízení na rekonstrukci střech garáží a šaten zohlednilo komplexnost technického řešení a příznivou cenu, nabídnuté
       firmou ISOMONT s.r.o. Olomouc. Dodávka a montáž střech s dodatečnou tepelnou izolací v technologii hydroizolačních
       folií i krytiny Onduline byly provedeny vysoce odborně, bez vad a nedodělků, před smluvním termínem." 

                                                                                                                                                                                                     Jiří Ponča

 
     
 

      

      "Naše firma opakovaně svěřila realizaci střech firmě ISOmont s.r.o. Olomouc pro spolehlivost v oblasti kvality práce, plnění
       smluvních termínů, odborného a pružného vedení stavby, součinnosti s objednatelem, respektování předpisů BOZ a PO ve
       výrobních areálech. Firma ISOmont s.r.o. realizovala v posledních měsících střechu novostavby provozní haly v rozsahu
       3 000 m2 v Ostravě." 

                                                                                                                                                                                                     Ing. Lukáš Vrána

 
     
 

      

      "Firma ISOMONT s.r.o. Olomouc provedla rekonstrukci střechy provozní budovy v Úsově v technologii ETERNIT–Dacora.
       Jako odpovědný pracovník zadavatele oceňuji odbornost a úroveň provedených prací, pořádek na pracovišti a ohleduplnost
       k provozu v objektu. Pracovní morálka a výkonnost se projevila ve zkrácení termínu realizace o 10 dnů před smluvním
       termínem." 

                                                                                                                                                                                                     Josef Špalek

 
     
     

 

 
 

   
                           Máte-li zájem o nabízené služby, kontaktujte nás přes webový formulář POPTÁVKA. Můžete využít i našich dalších firemních
                           kontaktních údajů KONTAKT
Těšíme se na spolupráci.                                                                                                                                                                                                                                                                                              logo ISOmont s.r.o.